2.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi ve Cevap Anahtarı-1

2.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi

1-) Ecem’in babası Ecem’e  2 düzine kalem almış.

Bu durumda babası Ecem’e kaç tane kalem almıştır?

a) 20             b) 24         c)   30

2-) Matematik dersine doğal sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanırız?

a)  8                b) 9                  c) 10

3-) Aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?

a) 2 onluk 3 birlikten oluşan sayı 232tür.

b) 8 birlik 4 onluktan oluşan sayı  48’dir.

c) 96 sayısı 92’den küçüktür.

4-) Verilmiş olan aşağıdaki sayıların hangisinin sonucu 60 doğal sayısına yuvarlandığını bulunuz.

a) 35+32                b) 45+14                    c) 22+31

5-) Verilen aşağıdaki doğal sayıların hangisi 70 sayısına yuvarlama olmaz?

a) 76                          b) 71                            c)69

6-) 6 onluk 2 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 62                          b) 26                             c) 6

7-) Öğretmen ; 2 onluk 3 birlikten oluşan sayı ile 4 onluk 5 birlikten oluşan sayının toplamının kaç olduğunu soruyor.

a) 76                         b) 77                              c) 68

😎 Ecem diyor ki 8 onluk  4 birlikten oluşan sayının okunuşu aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur?

a) Seksen dört            b) Kırk sekiz          c) Seksen

9-) Çocuklar söyleyin bakalım ; aşağıdaki ifadelerin hangisi 91 sayısınıifade eder?

a) 1onluk 9 birlik        b) 9 onluk 1 birlik        c) 9 onluk

10-) Ceren , 4 birlik + 7 onluktan oluşan sayının kaç ettiğini bulmaya çalışıyor yardım eder misiniz , kaç ediyor?

a) 47                               b) 74                               c) 75

 

 

 

 

Cevap Anahtarı

1b 2c 3c 4b 5a 6a 7c 8a 9b 10b

www.guzelbil.com

 

 

About admin 19272 Articles
Admin felsefe grubu öğretmni olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

1 Comment

Leave a Reply