Din Kültürü 7.Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sınav Soruları Ortaokul

Din Kültürü 1. Dönem birinci yazılı yoklama sınav soruları 7. sınıf                                   

                                                  Sorular
1..)Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen varlıklara örnek olamaz?

a)melek

b)cin

c)ışık

d)merhamet

2..) “peygamber rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti , müminler de iman ettiler her biri allah’a meleklerine kitaplarına peygamberlere iman ettiler.”

Yukarıdaki ayette imanın şartlarından hangisinin üzerinde durulmamıştır?

a)kadere iman

b)Allah’a iman

c)meleklere iman

d)kitaplarına iman

3..)  Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir ?

a)nurdan yaratılmışlardır

b)cinsiyetleri vardır

c) allah’a isyan edebilirler

d)uyurlar.

4..)aşağıdakilerden hangisi israfil’in görevidir?

a)kıyamet ve insanların diriliş vaktini ilan etmek

b)doğa olaylarının düzenlemek

c)ölüm vakti gelenlerin canını almak

d) allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletmek

5..)Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insanın davranışları üzerindeki etkilerinden değildir ?

a) devamlı iyilik yapmaya yöneltir.

b) anne babaya saygılı olmamızı sağlar

c)şeytana uymamızı sağlar

d)kötü söz ve davranışlardan uzak tutar.

6.Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?

a) allah’a ibadet etmek için yaratılmışlardır.

b)görünen varlıklardandır

c)ateşten yaratılmışlardır.

d) onlara da peygamber gönderilmiştir.

indir 2

www.guzelbil.com

About admin 21271 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply