2015 2016 Yılı 1.Sınıflar 1.Dönem Zümre Öğretmenleri Kurulu Toplantı Kararları Tutanağı

2015 2016 eğitim öğretim yılı 1.dönem birinci sınıf zümre öğretmenler kurulu toplantısı

16 .0 9. 2015 tarihinde öğretmenler odasında saat 10 .00 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır bilgilerinize arz ederim.

…1…Açılış yoklama Yazmanlık seçimi.

…2… uyum programının ve eğitim öğretim programlarının incelenmesi.

…3… TTK’nın  25. 0 6. 2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen ilköğretim kurumları haftalık ders saatleri çizelgesinin incelenmesi.

…4… ünitelendirilmiş yıllık planlar günlük ders planları işleniş süreleri.

…5… serbest etkinlikler dersi içerik ve saatinin görüşülmesi.

…6… 2015- 2016 iş takvimini incelenecek temalara ayrılacak sürelerin belirlenmesi.

…7…Değişen ilköğretim kurumları yönetmeliğinin incelenmesi.

…8… ilköğretim kurumlarının öğretim programları ile ilgili ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

…9… Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler 10 sınıfta kutlanacak belirli gün ve haftalar 11 uygulamalarda karşılaşılan güçlükler.

zümreyazı

www.guzelbil.com

About admin 21267 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply