Lise 2015-2016 İngilizce 1.Dönem Başı Öğretmenler Zümre Öğretmenler Toplantı Kararları Tutanağı

2015 2016 eğitim öğretim yılı 1. dönem başı ingilizce dersi zümre öğretmenler kurulu toplantısı

Gündem maddeleri

..1..Açılış yoklama

..2..saygı duruşu ve istiklal marşı

..3..1739 sayılı milli eğitim temel kanununun incelenmesi

..4..Atatürk ilke ve inkılaplarına yıllık planlarda ve derslerden yer verilmesinin incelenmesi

..5.. 2015 2016 eğitim öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi

..6.. ingilizce dersi yeni müfredat programının incelenmesi

..7.. 2014 2015 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi

..8.. yıllık planlarının ele alınması

..9.. Günlük planların değerlendirilmesi.

..10.. derslerde uygulanacak teknik ve yöntemlerinin incelenmesi

..11.. ölçme ve değerlendirme konusunun ele alınması

..12..derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı

..13..öğrencilere verilen yıllık ödevler

..14..diğer zümre öğretmenleri ile işbirliğinin ve yapılacak olan gezi gözlemlerin ele alınması

..15.. 2014 2015 eğitim öğretim yılında karşılaşılan güçlükler sorunların ele alınması.

..16..dilek temenniler ve kapanış
Gündem maddelerinin görüşülmesi

–1–  zümre toplantısı 0 9 .0 9 . 2015 tarihinde ……………………………başkanlığında toplandı ve yoklama yapıldı.

–2– saygı duruşu yapıldı ve  istiklal marşı okundu

zümreyazı

www.guzelbil.com

About admin 21275 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply