İnkılap Tarihi 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Soruları Karma

Aşağıda verilmiş olan bilgilerin başına doğru ya da yanlış yazarak cevaplandırınız.

(……..) Mondros ateşkes anlaşması’nı rauf orbay osmanlı hükümeti adına imzalamıştır.

(………..) 1. dünya savaşı’nda kazandığımız tek cephe çanakkale cephesidir.

(………..) Trablusgarp savaşı’nın sebebi italya’nın sömürge arayışıdır.

(………….) İzmir ve çevresi italyanlar tarafından işgal edilmiştir.

(………….) Mustafa Kemal atatürk yeniçeri kıyafetleri ile sofya’dan bir davet ve katılmıştır.

(…………..)Mavri mira cemiyeti yararlı cemiyetler arasındadır..

(…………..) Erzurum kongresinde irade- i milliye adlı gazetenin çıkarılmasına karar verildi.

(………….) Manda ve himaye ilk defa sivas kongresinde gündeme gelmiştir.

(…………..) Kars   , Ardahan ve batum da gerekirse halk oylaması yapılması kararı sivas kongresinde alınmıştır.

(………….) Amasya görüşmeleri ile İstanbul hükümeti Ankara hükümetini resmen tanımıştır.

Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar verilmiştir okulların bulundukları şehirleri numaraları boşluklara yazarak cevaplandırınız.

1 istanbul

2 selanik

3 manastır.

(…..)şemsi efendi okulu

(…..)askeri rüştiye

(…..)askeri idadi

(…..)harp okulu

(…..) harp akademisi

Mondros ateşkes antlaşması’nın “itilaf devletleri güvenlikleri tehlikede görüldükleri herhangi bir yeri işgal edebileceklerdi .” maddesinin kısaca açıklayınız.

indir 2

www.guzelbil.com

About admin 21267 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply