Anadolu Lisesi 9.Sınıf İngilizce Sene(Dönem) Başı Seviye Belirleme/ Yeterliklik Sınavı ve Cevapları

Lise 1.Sınıf Dönem Başı Seviye Belirleme Soruları

1…….)They………………….football every  week.

a)Play                            b)Are play

c)Are playing            d)Played               e)Have played

2………) She……………………..having lunch now.

a) Was                            b)Has                        c)İs                

d)does                           e)Did

3……….) Hadi………………………been studying for an hour.

a)Be                           b)İs

c) Was                       d)Being                 e)Has

4………….)He had taken the book before  I………………………………..it.

a)Ask                                        b)Asked

c)Was ask                                d)Am ask               e) Am asked

5………..)If I have time , I …………………………………visit Topkapı Palace.

a) Will                     b)Am                      c)Was

d)Be                         e)Do

deneme

www.guzelbil.com

About admin 21267 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Leave a Reply