Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi Sene Sonu Toplantı Tutanağı Kararları Raporu 2014-2015

…………….. 2014 2015 eğitim öğretim yılı Hazreti Muhammed’in hayatı dersi ikinci dönem sene sonu toplantı tutanağı.

Toplantı no: 3

Toplantının öğretim yılı : 2014 2015

toplantı dönemi:  ikinci dönem sonu

Toplantı tarihi ve yeri: 18 .06 .2015 , saat 11. 30

Toplantının zümre başkanı:

toplantıya katılan öğretmenler:

                                                    gündem maddeleri

1-)  açılış ve yoklama’nın yapılması.

2-) geçmiş eğitim öğretim yılındaki zümrelerde alınan kararların gözden geçirilmesi.

3-) Hazreti Muhammed’in Hayatı dersinin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve üzerinde durulması gereken önlemler.

 4-) dersin işlenişinde yararlanılan araç gereçlerin ele alınması.

 5-) eğitim öğretim yılı sonu itibariyle sınıf başarı durumlarının değerlendirilmesi.

6-) ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının işleyişinin değerlendirilmesi.

7-) öğretimle ilgili yöntem teknik araç ve gereçlerin kullanımının ele alınması ve değerlendirilmesi eksik yönlerin indirilmesi.

 😎 okul ve dersliklerin fiziki durumunun ele alınması.

9-) dilek temenniler , kapanış

guzelbil.com indirme linki

www.guzelbil.com

About admin 21275 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply