Fen ve Teknoloji 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları Yeni Ortaokul


Fen ve Teknoloji 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

 ➡  -x—Nötr bir cisim ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?x<<<
–A. Nötr cisimlerde + ve – yük sayısı eşittir.<<<
–B. Nötr cisim ile negatif yüklü cisim birbirini iter.<<
–C. Nötr cisim ile pozitif yüklü cisim birbirini çeker.<<
–D. İki nötr cisim birbirine dokundurulursa yük alışverişi olmazx.<

 ➡  -x—Yıldırım ve şimşek olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidirx?<<<
–A. Şimşek, iki yüklü bulut arasındaki elektrik yükü geçişidirx.<<
–B. Yıldırım yeryüzü ile bulutlar arasında meydana gelir.<<<
–C. Yıldırımdan korunmak için binaların tepesine paratoner takılmalıdırx.<<
–D. Yıldırım buluttan yerküreye doğru gerçekleşirken, yerküreden buluta doğru gerçekleşmezxxx.<<

 ➡  -x–Aşağıdaki durumların hangisinde sadece çekim potansiyel enerji vardır?<<
–A. Hızla giden araba<

–B. Tavanda asılı lamba<

–C. Uçan helikopter<

–D. Yere düşen kalem<

 ➡  -x–Bir elektrik devresindeki akımı ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?<<
–A. Dinamometre   xB. Voltmetre<<
–C. Ampermetre     xD. Termometre<<

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız

www.guzelbil.com

admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.