İngilizc Orta 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları Görselli Yoklama


İngilizc 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları
 ➡  —This watch is …………….. than your watch.
 A) good C) more good
B) better D) gooder
 
 ➡   —A: I _____ 13 years old now but,
B: I _____ 8 years old 5 years ago.
A) are / will C) am / was
B) was / was D) was / am
➡  —A: _____ you ill yesterday?
B: Yes,I _____ .

A) were/were   C) was/were
B) was/was       D) were/was

 ➡  —Ağıdakilerden hangisi yapı bakımından farklıdır?
A)go B) speak C) drank D) have
 ➡  —January is __________than April.
A) coldier          C) cold
B) more cold    D) colder
 ➡  —Mount Ağrı is ________ than Mount Uludağ.

A) high        C) higher
B) shorter  D) short

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com
admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.