İngilizc Orta 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları Görselli


İngilizc 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları

 🙂 — Choose the correct answer (4×6=24 pts)— 🙂 

 ➡  1. Which juice does İlhan prefer?

A) She prefer orange juice. B) He prefers orange juice.
C) We prefer orange juice. D) I prefer orange juice.

 ➡  2. Which pen does she prefer, red or pink?

A) We prefer red one. B) She prefers red one.
C) He prefers red one. D) We prefers red one.

 ➡  3. They prefer _________________________.

A) cake making to biscuit

B)biscuit to make cake

C) make biscuit to cake

D)making cake to biscuit

 ➡  4. He prefers ________ orange juice to apple juice.

A) eating B)drinking C)cleaning D)doing

 ➡  5. I prefer ______________ by train.

A) travelling B)buying C)renting D)loving

 ➡  6. A: ___________________?
B: Yes, I prefer working to having holiday.

A) Do you prefer working to having holiday? B) Do you prefer work to have holiday?x
C)x– Are you prefer working to having holiday? D) Are you preffering work to have holiday?x

Yazılının tamamı için tıklayın

admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.