İngilizce Dersi 7.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Yeni Yapılmış


İngilizce Dersi 7.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

—-. Fill in the blanks with SIMPLE PAST (play →played) (20P)—-

 ➡  x1. The little girl_________(cry) a lot after she lost her doll.

 ➡  x2. ____ you _________(brush) my son ?

 ➡  x3. I _________(want) to be a doctor when I was a child.

 ➡  x4. We _________(not enjoy) at all at the party yesterday.

 ➡  x5. They _________(stay)in a hotel before the wedding.

 ➡ x6. _____ you _________(listen) to news about Middle East?

 ➡  x7. We _________(not arrive) at home late because of the speed of our car.

 ➡  x8. My sister _________(wash) her hair.

 ➡  x9. Students _________(not ask) any question.

 ➡  x10. Henry _________(not water) the flowers yesterday.

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.