Orta 7.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları 2015-2016


7.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları
—Choose the correct answer.(20p)—
 ➡  x1-A:Did you watch the game last night?
B:Yes, I did.
A:…………….?
B:We lost two to one.
a)What was the final score?
b)Where do you eat lunch?
c)Who was the referee?
d)Did we play very well?
 ➡  x2-A: Which _________do you need to swim?
B: A swimsuits.
a)medal b)earing c)shoes d)equitment
 ➡  x3-we shouldn’t ______animals for fun.
a)is b)went c)hunt d)like
 ➡  x4-I______a kite yesterday and I am flying it now.
a)buy b)buys c)buying d)bought
 ➡  x5-A:What did you do ____night?
B:I Watched adocumentary about parrots.
a)yesterday b)ago c)once a d)often

 ➡  x6-A:_______do tigers live?
B:In the jungle. Tigers need a wide area to roam and hunt.
a)what b)where c)what d)when

 ➡  x7-A:Did you go to the cinema _____afternoon?
B: No I didn’t. Because I helped Mum clean our house.
a)always b)ago c)last d)once
 ➡  x8-A:Did you win a medal?
B:No, I………….
a)can’t b)didn’t c)did d)aren’t
 ➡  x9-A:I don’t read newspapers very…………
B:Why not?
A:They are all about fasion celebrities and politics.
a)often b)usually c)every d)sometimes
 ➡  x10)My father’s birthday is _______22nd March.
a)on b)next c)in d)near
7.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları İNDİR

 

www.guzelbil.com
admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.