Orta Türkçe 7.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Yeni Çalışması İndir


Türkçe 7.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

➡ Soru 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dağılmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?x

A) Son golü de yiyince takım dağıldı.
B) Oyuncaklar evin her köşesine dağılmış.
C) Rüzgar şiddetlenince kızın saçları dağıldı.
D) Patatesler çok pişince dağılmış.

➡  x2. Yola çıkınca her sabah,
Bulutlara selam ver,
Atlara, otlara
İnsanlara selam ver.
Şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem B) Doğa sevgisi
C) İnsan sevgisi D) Yaşama sevinci

➡  x3. Thomas Edison, akkor ampulün icadı için uğraşırken üst üste pek çok deney yapar. Bir gün, çalışma azmini çoktan yitirmiş olan yardımcısına “Yenilmiş değiliz! Binlerce şeyin işe yaramadığını artık biliyoruz, işe yarayanı bulmaya her zamankinden daha yakınız.” der.

Bu paragrafta, Thomas Edison’un hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Meraklı oluşu B) Ümitli oluşu
C) Heyecanlı oluşu D) Cesaretli oluşu

x4. Her gün daha başka açıyor çiçek
Gökyüzü daha mavi gittikçe
Güneş daha rengarenk.
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde anlatılan duyguyu ifade eder?

A) İçim dışıma çıktı. B) İçim içime sığmıyor.
C) İçim cız etti. D) İçim içimi yiyor.

x5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazan cümle bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) İnsanlar bir fiziksel çevre içinde yaşar.
B) Çoğu kez o da bu yolu kullanıyor.
C) Bu özellikler bir kültürü diğerinden ayırır.
D) Bu aşamalardan geçmeden başarıya ulaşamazsın.

x6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem haber kipiyle çekimlenmemiştir?

A) Saatlerce ablasından haber bekledi.
B) Bu davranışların onu üzüyor.
C) İki gün sonra ateşi düşmüş.
D) Hemen kardeşinin yanına gitsin.

x7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, kılış bildirmektedir?

A) Her gün çamaşır yıkıyor.
B) Durup dururken ağlıyor.
C) Adam her saat acıkıyor.
D) Baharda ortalık yeşeriyor.

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.