Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Karma Soruları ve Cevap Anahtarı


Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

 ➡  x1-Tarihte Türkiye Selçuklularının hüküm sürdüğü döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami, ve kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştirildiği açık bir biçimde görülür.>>>
>>>Oluşan bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?<<<
A- Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde——-

B- Eski kültür merkezleri ve çevresinde——

C-Tarım yapılan bölgelerde—–

D- Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde——-

 ➡  x2-Osm. İmp. Osman Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir, Orhan Bey döneminde de İznik, İzmit ve Bursa fethedilmiştir.<<<<
<<<<Buna açıklamaya göre, Osman ve Orhan Bey döneminde, devlet politikası olarak aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?>>>>
A- Dünya ticaret tollarını ele geçirme—

B- Anadolu Türk Birliğini kurmaya—

C-Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye—

D- Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye—

 ➡  x3- Bir satratejiye sahip olan Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.>>>>
<<<<Buna göre Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?>>>>
A- Balkanlarda kültürel değerleri kazanmak istemesi—
B- Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi—-
C-Anadolu’daki siyasal birliği güçlendirmeye çalışması—
D- Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması—

 ➡  x4-Osm. Padişahlarından olan Fatih Sultan Mehmet;”………..söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç, kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir.” Demiştir.>>>
Bu söz,
I- HOŞGÖRÜ II- DİNİ SERBESTLİK III- KÜLTÜREL BİRLİK
İlkelerinden hangilerini sağlamaya yöneliktir?
A- Yalnız I B- I ve II

C- II ve III D- I, II ve III

 ➡  x5-Doğuya yapılan Haçlı Seferlerinde Müslümanları daha yakından tanıyan Haçlılar, İslam ülkelerinden öğrendikleri bilgileri Avrupa’ya taşımıştır.>>>>
Bu haçlı Seferlerinin;————-
I- Kültürel etkileşim II- Kalıcı barış III- Çıkar çatışmaları
Sonuçlarından hangilerini yarattığı vurgulanmıştır?….

A- I ve II B- I , II ve III

C- I ve III D- Yalnız I

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız

www.guzelbil.com

 

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.