Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları Kağıdı İndir


Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları

 😈  —-Çoktan seçmeli sorular her soru 4 puan dır.— 😈 
 ➡  x1. Kuruluş döneminde;
I. Taht kavgalarının yaşanması
II. Balkanlarda fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi
III. Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferleri düzenlenmesi

<<<Durumlarından hangisi ya da hangilerinin, Osmanlıların Rumeli’dekiilerlemelerini kolaylaştırdığı savunulamaz?>>>
A- Yalnız I B-Yalnız II

C-I ve III D-II ve III

 ➡  x2- Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara Anadolu’daki konargöçer Türkmenleri yerleştirmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?<<<
A- Fethedilen yerlere yönetim birimlerine ayırmayı.
B-Türk Beyliklerinin Bizans ile ittifak kurmasını engellemeyi.
C-Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmeyi
D-Balkanları Türk yurdu haline getirmeyi.

 ➡  x3- Osmanlı Devleti’nde akıncılar düşman ülkelerde keşif hizmeti yaparak orduya yol açmak düşman hakkında bilgi toplamak gibi görevleri yerine getirirlerdi.<<<<
Bu görevlerin akıncıların,
I. Sınır bölgelerinde yaşamaları
II. Medreselerde eğitim görmeleri
III. Ordunun en kalabalık grubunu oluşturmalarını
<<<Durumlarından hangisi ya da hangilerini zorunlu hale getirdiği savunulabilir?>>>
A- Yalnız I B- Yalnız II

C- I ve II D-I , II ve III

 ➡  x4- I- Çimpe kalesinin alınması II- Edirne’nin fethi III- Ankara Savaşı
Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fetihlerine örnek olabilir.
A- Yalnız II B- I – II

C- I- III D-II – III

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.