Türkçe Orta 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları Test Hazırlığı


 🙂 —2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 60.YIL IŞIK ORTAOKULU
7. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM 3. YAZILI SORU LARIDIR— 🙂 

 ➡  x1. Güzel kompozisyon yazanlara bakıp onların yazılarına imreniriz. Keşke biz de onlar gibi güzel yazı yazabilsek, diye iç geçiririz. Fakat güzel yazmak durduk yerde ortaya çıkacak bir durum değildir. Her şeyden önce iyi bir okuyucu olmayı ve ardından da içindeki duygu ve düşünceleri sürekli yazıya dökmeyi, yani çalışmayı gerektirir. <<<<
😡  —Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?<<<
A. İnsanın, doğuştan yetenekli değilse, güzel yazı yazamadığı—
B. Güzel yazmak için çok okumak ve sürekli yazmak gerektiği—
C. Güzel yazmak için kişinin iyi bir eğitim almasının gerekli olduğu—
D. Roman ve hikaye okuyan insanın, güzel yazılar yazdığı —

 ➡  x2. Hoşgörü, sağlıklı insan davranışıdır. Hoşgörü sağlıklı insan hayatının özüdür. İnsan ilişkilerinin temelidir. Hoşgörü bir vurdumduymazlık değildir. Görmezlikten gelmek hiç değildir. Hoşgörü haddini bilerek sürdürülen hayat biçimidir. Hoşgörü bir anlayıştır, anlayışlı olmanın adıdır, sevginin yoldur. Hoşgörü hataları düzeltebilmektir. <<<
 😡  —Bu paragrafa getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?<<<
A. Hoşgörünün Anlamı—
B. Hoşgörü ile Gelenek—
C. Hoşgörünün Önemi—
D. Hoşgörünün Yararları—

 ➡  x3. Tutumlu olmak öncelikle kişiye özgüven ve huzur verir. Böyle biri kafası rahat olduğu için çalışırken huzurludur; onun yarınla ilgisi, kaygısı yoktur. İnsan tutumluysa, her zaman bir köşede parası olacağından, kimseye muhtaç olmaz. Hatta böyle bir kimse başkalarına da zaman zaman yardım eder, onları da zor durumdan kurtarır.<<<
 😡  —Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yardımlaşmanın önemi—
B. Toplumsal dayanışma yolları—
C. Tutumlu olmanın yararları—
D. Kişilik gelişimi —

 ➡  x4. Hiçbir bir insan yoktur ki acı verici olaylar yaşamamış olsun. Bu olayların kimileri çabuk unutulur. Kimileri ise uzun zaman insan üzerinde etkisini sürdürür. Zaman, acıların üstünü örten bir perde olur. Biz de bu sayede onları her an anımsamaktan kurtuluruz.<<<
 😡  —Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili cümleyle aynı anlamdadır?<<<
A. İnsanların üzüldüğü konlar zaman içinde değişir—
B. Üzüntü verici olayları çabuk unutmak gerekir.—
C. Aradan geçen yıllar, üzüncü olayları unutmamızı sağlar—
D. Olayların etkisinden kurtulamayan insanlar daha fazla üzülür.—

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.