İLKOKUL SENE BAŞI ZÜMRE TUTANAKLARI 2019-2020

2016-2017 YILI 4. SINIFLAR SENE BAŞI 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI KARARLARI .

2016-2017 YILI 4. SINIFLAR SENE BAŞI 1.DÖNEM ZÜMRE

ilkokul dördüncü sınıflar 2015 2016 eğitim öğretim yılı sene başı birinci dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağı kararları

Gündem maddeleri

…1…Açılış yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi…

…2…mevzuattaki yenilik ve değişiklikleri yeni gelen emir genelgelilerin incelenmesi.  Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu “ders kesim raporları” incelenerek bitirilmeyen derslerin konularının olup olunmadığının tespitinin yapılması…
..varsa önceki yıla ait konulardaki eksikliklerin nasıl giderileceğini kararlaştırılması konusunda fikir birliğine varılması…

…3…programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi için derslerin eğitim programının incelenerek programın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve nasıl giderileceğini kararlaştırılması.
..Geçen öğretim yılı da uygulanan ünitelendirilmiş yıllık planlar ders planları etkinliklerin uygulama sonuçlarını incelenerek olumlu veya aksayan yönlerini tespit edilmesi ve planlama lardaki aksaklıkların gidermek için alınacak tedbirlerin kararlaştırılması…

…4…Dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanarak planı yazılması çevre şartları öğrenci seviyeleri belirli gün ve zamanlara göre değilsin programındaki konu ünite kemal sıralamasında zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinin tesbit edilmesi iş günü takvimi ve yıllık çalışma programının hazırlanması ve yapılan tespitte göre konu ünite ve temalar ünitelendirilmiş yıllık planı yerleştirilme sırasının kararlaştırılması…

…5…Dersin genel amaç hedefleri ile varsa konum ve temaları özel amaç hedef hedef davranış ve kazanımların incelenmesi bu amaç ve davranışları ünitelendirilmiş yıllık planı aktarılma şeklinin kararlaştırılması…

…6… Ders konularının işlenmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin yapılacak etkinliklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık planı yazılması hususunda karara bağlanması…

…7…Derslerde yararlanılmak üzeri okulda bulunan idari veya öğretmenlerce sağlanacak ya da öğrenciler kaldırılacak kaynak araç gereçlerin tespiti ve ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacağı yerlerin belirlenmesi…

…8…Konuları işlenirken yapılacak gezi gözlem deney ve uygulamaları neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık planı yazılarak yazılmak üzere kararlaştırılması….

…9…Hangi konuları işlenirken diğer hangi öğretmenleri ile nasıl işbirliği yapılacağının onlarla görüşülerek tesbit edilmesi ve ünitelendirilmiş yıllık planı aktarılmak üzeri tutanağı yazılması ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme ara disiplinlerle ilişkilendirir meleğin yazılması…

…10….Derslerde hedeflenen başarı yüzdelerinin sınıflar bazında tesbit edilmesi yazılı uygulamalı sınav sayılarının yapılma zamanları ve şeklinin ünitelendirilmiş yıllık planı yazılmak üzere tespit edilmesi…

Zümrenin devamı için alttaki linki tıklayınız.

2016-2017 YILI 4. SINIFLAR SENE BAŞI 1.DÖNEM ZÜMRE

zümreyazı

www.guzelbil.com

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/guzelbil/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420