2015-2016 YILI 3.SINIFLAR SENE BAŞI (1.DÖNEM) ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI KARARLARI

2015 2016 eğitim öğretim yılı üçüncü sınıflar birinci dönem zümre öğretmenler toplantı tutanağı.

Ttoplantı tarihi:

Ttoplantı saati:

Ttoplantı yeri:

Gündem maddeleri

…1..Açılış ve yönetmeliğin zümre ile ilgili 95 inci maddesinin okunması…

…2…İlçe zümresinin değerlendirilip okunması ve eğitim öğretim programlarının incelenmesi…

…3… 2015 2016 çalışma takviminin hazırlanması….

…4…Atatürk ile ilgili konuların planda gösterilmesi…

…5… ilköğretim okulları haftalık ders saatlerinin incelenmesi…

…6… Serbest etkinlikler dersinin içeriğinin oluşturulması…

…7…Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler…..

…8… öğrencilerin başarısını artıran faktörlerin belirlenmesi….

…9… okul, öğretmen ,veli ilişkileri ve yapılacak veli toplantılarının tarihinin belirlenmesi…

…10… ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin görüşülmesi ve proje görevlerini belirlenmesi…

…11… Dilek ve temenniler…

…12… Kapalı….

Gündem maddelerinin görüşülmesi .

–1–Belirlediğimiz saatte öğretmenler odasında arkadaşların toplandığı görüldü , yoklamadan sonra gündem maddeleri toplantıya geçildi….

–2–ilçe zümresinde ele alınan ve ortak bir anlayış olusturulan toplantıda görüşülen maddeler genel hatlarıyla ele alındığı eğitim öğretim programları da incelenerek sınıfların birbirleriyle ortak bir çizgi ilerlemesi kararlaştırıldı, ayrıca tüm derslerin planlarının hazırlanarak idareye en geç ………………..tarihine kadar teslim edilmesi kararlaştırıldı.

zümreyazı

www.guzelbil.com

admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın