2015-2016 YILI 2.SINIFLAR SENE BAŞI (1.DÖNEM) ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

2. SINIFLAR  1.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI

Toplantı Tarihi:

Toplantı Saati:

Toplantıya Katılanlar:

GÜNDEM MADDELERİ

…..1. Açılış ,saygı duruşu ,istiklal Marşının okunması…..

…..2.Bir önceki eeğitim öğretim yılının değerlendirilmesi…..

…..3.Eğitim öğretim programlarının incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması……

…..4.Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulması ve bunların çözüm yollarının aranması……

…..5.Eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanması…..

…..6.Mesleki eserlerin ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi…..

…..7.Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemlerin kararlaştırılması…..

…..8.Öğretim yöntem ve metotlaının belirlenmesi……

…..9.Kullanılacak araç-gereçlerin belirlenmesi…..

…..10.Yapılacak gezi ,gözlem ve incelemelerin belirlenmesi…..

…..11.Ölçme ve değerlendirme ve araçlarının hazırlanması.….

…..12.E-okul ile ilgili konuların görüşülmesi…..

zümreyazı

www.guzelbil.com

admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın