2015-2016 Lise Beden Eğititmi Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı Kararları

2015 2016 eğitim öğretim yılı alaca anadolu sağlık meslek lisesi beden eğitimi dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanağı

Toplantı no: 1

 Toplantı tarihi: 21 .09. 2015

Toplantı saati:  12. 30

Dersin adı: Beden eğitimi:

Ttoplantı yeri:  öğretmenler odası

Toplantıya katılanlar:

Gündem maddeleri
1)))açılış ve yoklama nın yapılması ..

2.)))zümre yazmanın seçilmesi..

3))) bir önceki sene yapılan zümre öğretmenler toplantısı alınan kararlar görüşülmesi uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ..

4))) eğitim öğretimle ilgili mevzuatın türk milli eğitiminin genel ve özel amaçlarının okul kuruluş amacının okunması ve incelenmesi..

5))) müfredat programının incelenip amaçlarının okunması..

6))) haftalık ders çizelgesinin incelenmesi ve derslerin öğretmenlere dağıtılması..

7)))Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili atatürkçülük konuları da ders konuları ile irtibatlar kurularak yapılacak planların hazırlanması..

8))) öğretim yöntem ve tekniklerin ele alınıp belirlenmesi..

9))) Ünitelendirilmiş planların hazırlanması ders kesim raporları incelenmesi.

10))) çalışma takviminin açıklanması ders saatleri toplam süresinin üniteleri paylaştırılması.  öğrenci başarısının ölçülmesine ve değerlendirilmesine ortak bir anlayışın birlik ve beraberliğin yönelik belirleyici kararların alınması.

11))) Diğer zümre öğretmenleri ile hangi konularda işbirliğinin yapılacağını tesbit edilmesi yıllık planda gösterilmesi..

12))) bilim ve teknolojideki gelişmelerin derse yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması dersdışında yapılacak deney inceleme gezi gözlem gibi faaliyet etkinlikleri tespit edilmesi deney planları medeni raporlarının hazırlanması okul yönetimine verilmesi.

13))) ders araç gereçlerini kullanılması öğretim materyali çerçevesinde yararlanılabilecek kaynakları ders araç gereçleri gözden geçirmesi..

14))) beden eğitimi derslerinde uygulanacak sınavların şekil sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri nin ve puanlarının belirlenmesi ..

15))) öğrencilere verilecek proje performans ödev konularının seçiminde öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre standartlarının göz önünde bulundurulması buna göre.

a.ödev verilecek ülkelerin tespit edilmesi.

b.her sınıf için birden fazla ödev konusunu tespit edilmesi.

c. ödev verilmeli takip etme ve teslim tarihleri tespiti ve ilgili planda gösterilmesi.

d. ödevlerin değerlendirilmesi.

e. ödev konuları ile ilgili kaynak araç gereçlerin tespiti bir önceki öğretim yılındaki ödevlerde aksayan yönlerini tespiti ve alınacak önlemler .

f. ödevlerin sınıf ders sunuları ile ilgili prensip kararların alınması..

zümreyazı

www.guzelbil.com

admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt bırakın