2015-2016 Tarih Sene Başı (1.Dönem) Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı Kararları

Tarih dersi 2015 2016 eğitim öğretim yılı sene başı zümre toplantı tutanağı

Karar no:

Toplantı tarihi:  0 8. 0 9. 2015

Toplantı yeri:

Ttoplantı saati:

Zzümre başkanı:

Toplantı yazmanı:

Ttoplantıya katılanlar:

Zümre toplantısına amacı öğretim yılı başında tarih derslerinin genel amaç ilke yöntemlerini belirlemek planların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar belirlemek ve öğretim yılında hazırlıklı olarak mı girmeyi sağlamaktır.

Gündem maddeleri

1—) açılış ve yoklama nın yapılması..

2—) bir önceki yılın zümre tutanakları incelenmesi olumlu veya olumsuz değerlendirilmelerinin ele alınması.

3—)Türk milli eğitim temel ve özel amaçlarının okunması..

4—) 1739 sayılı milli eğitim temel kanununun ele alınıp ilgili maddelerinin okunması ..

5—) Yıllık planları yapılışı işlenişi günlük planları yapılışı işlenişi gezi gözlem planları ve raporlarını uygulanan uygulanabilirliği ortaya çıkan aksaklıkların görüşülmesi..

6—) Müfredat programları zümre derslerinin amaçlarının okunması..

7—)Atatürkçülük ile ilgili konuların ele alınıp görüşülmesi..

8—) derslerin işleniş biçimi ..

9—) ölçme değerlendirme yazılı değerlendirmelerinin uygulanışının ele alınması..

10—) Yıllık proje ve performans görevlerinin verilmesinin görüşülmesi..

11—) ders araçlarının gözden geçirmesi ders kitapları (yeni gelenler ile ilgili.)

12—) başarısız öğrenciler ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi

13—) okul sosyal çevre tertip ve düzeni nin ele alınması..

14—) dilek temenniler..

15—) kapanış….

Gündem maddelerinin görüşülmesi

–1—) zümre başkanı eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileğiyle toplantıyı açtı katılanlara hoş geldiniz diyerek 2015- 2016 eğitim öğretim yılı birinci kanaat döneminin hayırlı olması dileğiyle toplantıyı açtı öğretmenlerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğu görüldü..

–2—) bir önceki yılın zümre öğretmenler tutanaklarının okunup incelenmesi olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerinin yapılması önceki sonra toplantılarında alınan kararlar zümre başkanı tarafından tutanaklardan okundu alınan kararların doğruluğunu ve uygulanabilir oldu daha da geliştirmemiz gerektiği söylendi bu görüşe giresun öğretmenleri katıldı alınan kararlar birliği ile kabul edildi…

zümreyazı

 

www.guzelbil.com

admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt bırakın