2014-2015 Hz.Muhammed’in Hayatı Sene (Yıl) Sonu Toplantı Tutanağı Ortaokul İHO


……………………………İmam Hatip Ortaokulu 2014 2015 eğitim öğretim yılı hazreti muhammed’in Hayatı dersi ikinci dönem sonu toplantı tutanağı

Toplantı no: 3

Toplantının öğretim yılı: 2014 2015

Toplantının dönemi : 2. dönem sonu

Toplantının tarihi ve yeri : 18 .06. 2015 /saat 12 .30 müdür yardımcısı odası

Toplantının başkanı :

Toplantıya katılanlar :

Gündem Maddeleri

1- Açılış ,yoklama ,saygı duruşu , istiklal marşı’nın okunması .

2-Bir önceki zümre de alınan kararların okunması .

3-Dersin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve güçlükleri üzerinde durulması

4-Dersin işlenişinde yararlanılan araç- gereçlerin değerlendirilmesi.

5-Yıl sonu itibariyle sınıf başarı durumlarının değerlendirilmesi.

6- ünitelendirilmiş yıllık planları işleyişinin değerlendirilmesi

7- öğretimle ilgili yöntem ,teknik ,araç ve gereçlerin kullanımının değerlendirilmesi.

8-Okul ve  dersliklerin fiziki durumunun  derslerin işlenişine göre değerlendirilmesi.

9-Dilek  ve temenniler  ,kapanış                                     

 Gündem maddelerinin görüşülmesi

1)Zümre başkanı ………………….ve ders öğretmenleri ………………………………………………yukarıda belirtilen yer tarih saatte bir araya gelerek aşağıda yazılmış olan gündem maddeleri üzerinde tartışıldı ve kararlar alınmıştır. Madde 1:  Zümre başkanı 2014 2015 eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde bitirdik, umarım ki geride kalan eğitim öğretim dönemi okulumuz için en iyi şekilde tamamlanmıştır dilekleri ile toplantıyı açtı .

Yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin toplantısı hazır olduğu görülmüştür.

Madde 2:  2014 2015 eğitim öğretim yılı birinci ve ikinci dönem başında yapılan Hazreti Muhammed’in hayatı dersi zümre tutanakları incelendiği tutanaklarda belirtilen hedeflere ulaşıldığı , belirlendiği bunun da öğrencilerin derste , sınıf içinde ve okuldaki davranışlarından ve aldıkları notlardan anlaşıldığı açıklandı.

Zümrenin Tamamı İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız

HZ. MUHAMMEDİN HAYATI  ZÜMRE TUTANAĞI İNDİR

 

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.