TÜRKÇE 2014-2015 YIL (SENE) SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI


2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Dersi Sene sonu zümre toplantı tutanağı

Toplantı tarihi: 17. 06. 2015
Toplantı yeri : okul kütüphanesi
Toplantı saati 13. 30
Toplantıya katılan zümre öğretmenleri:
…………………..Ortaokulu Türkçe öğretmenleri zümre başkanı………………………..başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüşlerdir.

Gündem Maddeleri

1. açılış yoklama
2.saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması

3.2014 2015 eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinde yapılmış olan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ele alınıp değerlendirilmesi

4.türkçe dersin işlenişinde yaşanılan problemler ve çözüm önerilerinin ele alınması.
5. derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerinin ve donanımın eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi nin değerlendirilmesi .
6. diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği esaslarının ele alınması.
7. başarının arttırılabilmesi için gelecek eğitim öğretim yılı için alınabilecek tedbirler.
8. dilek temenniler ve kapanış

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
1-) zümre toplantısı zümre başkanı……………………….. başkanlığında ve öğretmenleri …………………………katılımıyla kütüphanede iyi dilek ve temennilerle başlamıştır.
Zümre öğretmenlerinin tamamının toplantı da bulunduğu tespit edildi.

2-) Zümre başkanının gözetiminde başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından istiklal marşı okundu.

 

guzelbil.com indirme linki yeni

 

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.