Ortaokul Sene Sonu Matematik 2014-2015 Haziran Dönemi Zümre Toplantı Tutanağı Kararları


……………………….Ortaokulu Matematik Dersi 2014-2015 Haziran Dönemi Zümre Toplantı Tutanağı Kararları

Toplantı No:

Toplantı Tarihi:

Toplantı Yeri:

Toplantıya Katılan Öğretmenler:

………………………..ortaokulu matematik öğretmenleri zümre başkanı ……………………………………..başkanlığında toplandı ve aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşüldü.

                                      GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklamanın alınması

2.saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

3.1. ve 2.dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi ,aksaklıkların tespiti ve alınacak önlemlerin görüşülmesi.

4. 1. ve 2. dönem öğrenci başarı durumlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Yeni eğitim öğretim yılında başarının arttırılması için alınacak önlemlerin konuşulması.

5. Ölçme ve değerlendirme ölçeklerinin değerlendirilmesi.

6. 8.Sınıfların TEOG başarılarının değerlendirilmesi.

7. Müfredatın görüşülmesi ve ders işlenişi sırasındaki sorunların çözüm önerilerinin tartışılması.

8. Dile ve temenniler , kapanış.

                            GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Matematik dersi zümre başkanı…………………………………..zümreye katılan öğretmenlere hoş geldiniz diyerek toplantıyı açtı ve yoklama alındı yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.

2.Zümre başkanı………………………….nın gözetiminde saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu.

Zümrenin Tamamının indirmek için lütfen aşağıdaki linki Tıklayın

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ 2014-2015 SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR

www.guzelbil.com

admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.