İlkokul 4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı


Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Aşağıda verilen ifadeleri doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazarak cevaplayınız.

……Bir cümleye başlarken her zaman büyük harfle başlanır.

………Bir kelime kendi anlamının dışında kullanılıyorsa buna mecaz anlam denir.

…………Yazılışları farklı anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

…………Kimin söylediği belli olmayan kısa ve özlü sözleri atasözü denir.

………..Yazılışları aynı anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

Aşağıda verilmiş olan cümleleri verilen kelimeler ile tamamlayınız .

MECAZ   —-   EŞ ANLAMLI  —- KÖK  —-  VİRGÜL  —-  NOKTA

  • Okunuşları ve yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelere …………………….kelimeler denir.
  • Bir kelimenin gerçek anlamından farklı bir anlamda kullanılmasına……………………… denir.
  • Cümle bittikten sonra cümlenin sonuna………………….. konur.
  • Sözcüklerin ek almamış anlamlı en küçük bölümüne………………denir.
  • Yazıda eş görevli sözcükleri sözcük öbeklerinin birbirinden ayırmak için……………….. kullanılır.

indir 2

www.guzelbil.com

admin hakkında 28006 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.