İlkokul Türkçe Dersi 4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları İndir


Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

                              S O R U L A R
 ➡  xS.1.Hangi sözcükte hece sayısı diğerlerinden daha fazladır?
A) hoştur B) dağın C) eteği D) güzel

 ➡  xS.2. “Bilgi.. olmasay.. on.. iş.. alırlar mıydı?” Cümlede noktalı yere sırası ile hangi ekler gelmeli?
A) -si , -di , -u, -e B) –yi, -miş, -u, -e C) -si, -di, -a, -i D) -si, -mış, -a, -e

 ➡  xS.3.Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını bulun?
elbise düş kafa hediye
 ➡  xS.4. Aşağıdaki sözcülerin zıt anlamlarını bulun?
dar yumuşak dost tam
 ➡  xS.5. Altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?
A) Arkadaşım bu zor işi de kıvırdı? B) Bu elbise seni açar.
C) Bu yıl kış çok soğuk geçti. D) Çocuklar okumayı yeni söktü.

 ➡  xS.6. Hangi cümlede gerçek anlamının dışında bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bu çok güzel bir kitapmış. B) Çabucak atları durdurdu.
C) Otları,dikenleri elleriyle söktü. D) Sözlerimi duyunca yüzünü ekşitti.

 ➡  xS.7. “yeni” sözcüğü hangi cümlede “az önce” anlamında kullanılmıştır?
A) Dergimizde yeni şiirler çıktı. B) Parkta yeni arkadaşlar edindi.
C) Burak okuldan yeni gelmiş. D) Yeni evimize kiracı arıyoruz.

 ➡  xS.8. Hangi tümcede mecazlı bir anlatım vardır?
A) İnsanlara karşı sert davranışta bulunmaz. B) Bulmaca çözmekten hoşlanır.
C) Duygu ve düşüncelerimi iyi ifade ederim. D) Kapıyı yavaşça açıp içeri girdim.

 ➡  xS.9. “Başka bir uğraşınız var mı?” Cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangisi gelmelidir?
A) görüşünüz B) işiniz C) belgeniz D) isteğiniz

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.