İnsan Hakları ve Yurttaşlık 4.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları Yeni Çalışması


İnsan hakları ve Yurttaşlık 4.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları

İnsan Hakları ve Yurttaşlık

➡  x1.”Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.” Verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?

A) Hoşgörü B) Özgürlük
C) Sorumluluk D) Adalet

➡  x2. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?

A) Eğitim hakkı.
B) Otomobil kullanma hakkı.
C) Bir işte çalıştırılma hakkı.
D) Seçimlere katılma hakkı

➡  x3.Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?

A) Özgürlük B)Dürüstlük
C) Dostluk D) Bencillik

İnsan Hakları ve Yurttaşlık

➡  x4.Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar?

A) Bir yaşından itibaren.
B) Doğuştan itibaren.
C) Anne karnından itibaren.
D) 18 Yaşındanitibaren.

➡  x5.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır.
B) Her ülkede olmayabilir.
C) Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez
D) Tüm insanlar için geçerli haklardır.

➡  x6.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır. B) İnsanlar eşit ve özgür doğar.
C) İstersek yaşama hakkımızı başkasına devredebiliriz.
D) Tüm insanlar için geçerlidir.

➡  x7.“Temel hak ve hürriyetler bazı durumlarda durdurulabilir. Anayasamızın 15. Maddesinde bu durum bazı şartlara bağlanmıştır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

A) Savaş B) Doğal Afetler
C) Sıkıyönetim D) Yolculuk
➡  x8. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenci olarak sahip olduğunuz haklardan değildir?

A)Bir işte çalışma hakkı.
B) Oyun oynama hakkı.
C) Büyüklerimizle seyahat etme hakkı.
D) Eğitim alma hakkı.

➡  x9.Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşa¬ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır.
B) Başkalarının haklarını çiğnemek özgür¬lük değildir.
C) Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar gelirse, o kişi yasal yollara başvurmalıdır.
D) Haklıysak hakkımızı almak için istediği¬miz her şeyi yapabiliriz.

➡  x10. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği nedir?

A) Doğmak B)Yaşlanmak
C) Beslenmek D)Akıllı olmak

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.