Türkçe Dersi 4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı


Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

 ➡  Soru. x– Verilen aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?<<<
—A) Dost uyur, düşman uyumaz.

—B) Çalışanla çalışmayan bir olur mu?
—C) Tok, açın halinden anlamaz.

—D) En arkadan ne çabuk en öne geçtin?

 ➡  Soru. x– Verilmiş olan aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?<<<
—A) En büyük hayalim doktor olmaktı.

—B) Gücü kuvveti yerinde bir adamdı.

—C) Nedense kendini akıllı zannediyor.

—D) Bahçede birlikte ip atlıyorlar.

 ➡  Soru. x–“Altın” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?<<<
—A) Altın fiyatları birdenbire yükseldi.

—B) Ablam, kolundaki altın bileziği bozdurmuş.

—C) Semih’in attığı altın golle kupayı aldık.

—D) Bu altın yüzük, anneannemin hediyesidir.

 ➡ Soru. x–“Öğretmenimin, ne kadar düşün¬celi olduğunu bilemezsiniz.” cüm¬lesindeki, “düşünceli” sözcüğü-
nün yerine, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse, cümlenin anlamı bozulmaz? (4p)<<<
—A) anlayışlı              B) bilgili

—C) terbiyeli              D) sevimli

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.