vatandaşlık 4.sınıf insan hakları ve demokrasi 1. dönem 2. yazılı sınavı soruları karma


vatandaşlık 4.sınıf insan hakları ve demokrasi 1. dönem 2. yazılı sınavı soruları karma , vatandaşlık 4.sınıf insan hakları ve demokrasi 1. dönem 2. yazılı sınavı soruları karma 2016-2017 , vatandaşlık 4.sınıf insan hakları ve demokrasi 1. dönem 2. yazılı sınavı soruları karma guzelbil

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYI AYŞE AYDOĞAN İLKOKULU 4-A SINIFI İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMEOKRASİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
Adı Soyadı:………………………….……………………………. Numarası :………
A. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanlara “D”,yanlış olanlara “Y” yazınız. (10 Puan )
 (……….) Odamı düzenli tutmak annemin sorumluluğudur.
 (………) Derse istediğim zamanda girmek benim hakkımdır.
 (………) Çocuklar düşüncesini özgürce söyleme hakkına sahiptir.
 (……….) Sınıf araç gereçlerini korumak öğretmenimizin sorumluluğundadır.
 (……….) İnsanların sahip olduğu en temel hak; yaşama hakkıdır.
 (……..…) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
 (…………) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
 (……….…)Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
 (………….) Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
 (…………..) Sorunları çözerken anlaşma içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız
 (…………….)İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
 ( ………….) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
 (…………..) Özgürlükler sınırsızdır, özgürlüklerimizi istediğimiz kadar kullanabiliriz.
 (…………..)Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.

Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız
1. “Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
A) Gezme hakkı B) Mülkiyet hakkı
C) Yaşama hakkı C) Eğitim hakkı

2. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir?
A) Başkalarını rahatsız etme hakkı B) Yaşama hakkı
C) Kişi dokunulmazlığı hakkı
D) Eğitim Hakkı

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri olamaz?
A) Sağlıklı yaşam hakkı
B) Askerlik yapma hakkı
C) Yeterli beslenme, barınma hakkı
D) Eğitim görme hakkı

4. Hak: Adaletin bir canlıya sağladığı kazanç.
Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.
Tanımdan yararlanarak eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Dişlerimizi fırçalamak-Hak
B) Ödevlerimizi yapmak- Sorumluluk
C) Trafik kurallarına uymak-Sorumluluk
D) Savaştan korunmak- Hak

5. “Sürekli ders çalışmalısın. Başka bir uğraşın olamaz.”
Bu çocuğun hangi hakkının engellendiği söylenemez ?
A) Yaşama
B) Dinlenme
C) Oyun oynama
D) Eğlenme

6. “Kişi dokunulmazlığı: Hiç kimse başkasının haklarını elinden alamaz ya da kısıtlayamaz.”
Kişi dokunulmazlığı hakkı ne zaman ortadan kalkar?
A) Doktora gidince
B) Hırsızlık yapınca
C) Sinemaya gidince
D) Okula gelince

7. “Ersan,okulun bahçesinde yere atılmış muz kabuğu gördü.Yerden alıp çöpe attı.”
Ersan kimlere karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini söyleyemeyiz ?
A) Kendine B) Çevresine
C) Arkadaşlarına D) Eşyalarına

8. “Sınıfta düşüncelerini paylaşmasak da herkes istediğini söylemekte serbesttir” böyle düşünen biri neyi savunuyordur?
A)Basın özgürlüğü
B) Düşünce özgürlüğü
C) Eğitim hakkı
D)Din ve vicdan özgürlüğü

9. ”Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.”
Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?
A)Hoşgörü B)Özgürlük
C)Sorumluluk D)Adalet

10. “ Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de ……………………….. dır.”
cümlesini doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babamız B) Derslerimiz
C) Paramız D) Sorumluluklarımız

11. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?
A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır. B) Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez. C) Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir. D) Tüm insanlar için geçerlidir.

12. İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?
A) Yerlere çöp atmamalıyız. B) Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız. C) Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız. D) Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
B) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
C) İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır.
D) İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır.

14. Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
A) Seçme seçilme hakkı B) Yaşama hakkı
C)Eğitim hakkı D) Özel hayatın gizliliği hakkı
15. Bir insan kaç yaşında oy kullanma hakkına sahip olur?
A)16 B) 17 C) 18 D) 19

16. Hastaneye gidildiğinde doktor bizi muayene etmezse hangi hakkımızı kullanamamış oluruz?
A) Eğitim hakkı B) Sağlık hakkı C) Dilekçe hakkı D) Düşünce özgürlüğü

17. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir?
A)Başkalarını rahatsız etme hakkı B) Yaşama hakkı C) Seyahat etme hakkı D) Eğitim Hakkı

18. Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaşıldı?
A)Para için B)Dinlenmek için C)Özgürlük hakkı için D)Haberleşme Hakkı için

19. İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fiziksel özellikleri B) Milleti C)Düşünmesi D)Yaşadığı yer

20. Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir?
A) İnsan hakları B) Çocuk hakları C) Temel haklar D) Ödev

21. Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir? ( 6 PUAN)
A) Evden ayrılırken haber verme B) Askere gitme
C) Para kazanarak evin ihtiyaçlarını karşılama. D) Oy kullanma

vatandaşlık 4.sınıf insan hakları ve demokrasi 1. dönem 2. yazılı sınavı soruları karma indir, vatandaşlık 4.sınıf insan hakları ve demokrasi 1. dönem 2. yazılı sınavı soruları karma yeni eğitim yılı

vatandaşlık 4.sınıf demokrasi 1. dönem 2. yazılısını indiriniz

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın