Anadolu Lisesi Yazılı Tüm Dersler Soruları 2019-2020Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları 2019-2020

TDB 10.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Test Soruları Özgün

TDB 10.Sınıflar 1.Dönem 2.Yoklama Soruları

Verilmiş olan test sorularının her biri 4 puan değerindedir
1- Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i anlamak için tefsir kitaplarından faydalanırız. Aşağıdakilerden hangisi bu tefsir kitaplarındandır?
a-Elmalılı M. Hamdi Yazır- Hak Dini Kuran Dili

b- Gazali- İhya-i Ulumid-din

c-Ahmet Yesevi- Divan-ı Hikmet

d-Ahmed bin Hanbel-Müsned

e- Abdullah bin Amr bin As- es-Sahifetü’s-Sadıka

2-Hz. Peygamberin huzurunda sahabe tarafından söylenen sözeler yada işlenen davranışları onaylaması veya güzel karşılamasına ne denir?
a-Fiili sünnet                            b-takriri sünnet

c-sözlü sünnet                      d-Rivayet

e-hadis

3- Camius Sahih ve Sahihayn adıyla bilinen en sağlam iki hadis kaynağı hangisidir?
a- Buhari ve Tirmizi                           b- Tirmizive müslim

c-Müsned ve Erbeun                       d- Müsned ve Buhari

e- Buhari ve Müslim

4- Delillere , araştırmaya ,bilgiye ve kavramaya dayalı imana ne denir?
a-İslam                                                          b- Tevhid

c- Takriri iman                                         d- Tahkiki iman

e- Ahiret

5- Aşağıdakilerden hangisi meleklere inanmanın sağladığı faydalardan değildir?
a-İnsanda sorumluluk duygusunu geliştirir.

b- Doğru ve faydalı işlere yönelmez.

c-Meleklere inanan kişi yalnızlık duygusuna kapılmaz.

d- Alemin başıboş ve kimsesiz olmadığını bilir.

e- Söz ve davranışlarının kayıt altında olduğunu bilir.

6- Peygamberlerlerin vasıflarından olan fetanet ne anlama gelir?
a-Allah’tan aldıkları vahiyleri olduğu gibi insanlara bildirmeleri
b-Günah işlememeleri, kötülükten kaçınmaları
c- Zeki ve akıllı kişiler olmaları
d-Hepsinin emin ve güvenilir kişi olmaları
e-Doğru sözlü ve dürüst insanlar olmaları

yazılı indir

www.guzelbil.com

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu