İngilizce Dersi 5.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları İndir Yeni Deneme


İngilizce 5.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları 

 ➡  x3.She likes ……… the guitar and ……… TV.

a. playing-watching
b. play-watch
c. play-watching
d. can play-can watch

 ➡  x4. What are your favorite ……….. ?
I like Science and English.

a. games b. lessons
c. free time d. languages

 ➡  x5. – ………………………………………………….. ?
– I have a backache.

a. Where are you from?
b. What’s the matter with you?
c. What is your name?
d. Where is the post office?

 ➡  x6. We buy bread from the ……………. and we buy vegetables from the ………………… .

a. florist-greengrocer
b. butcher- pharmacy
c. market – bakery
d. bakery – greengrocer

 ➡  x7. What nationality is she?

a. England b. French
c. France d. English

 ➡  x8. How many languages does she speak?

a. 1 b. 2
c. 3 d. 4

 ➡  x9. What does she do every day?

a. She studies P.E and Art.
b. She can play origami.
c. She lives in England.
d. She watches TV.

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com
admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.