Ortaokul 5.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Çalışması


5.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları
—H) Choose the correct answer. 5×2=10pts—

 ➡  x1) A: What time does Amy go to bed? (22:30)
B: At………
A)Half past ten b) quarter past ten
c) half past eight d) quarter past eight

 ➡  x2) Mike ……… a book every morning before his father ……..home.
a)Read / arrive b) reads / arrive
c) reads / arrives d) read / arrives
 ➡  x3) A: ……………do you have Maths and Science classes? B: On Wednesdays and Fridays.
a) What b) what time
c) which d) when
 ➡  x4) Trabzon is in the ……….of Turkey. It is famous for its fish ‘Hamsi’.
a) West b) North c) East d) South
 ➡  x5) A: …………he play the violin?
B: No, he………….
a) does / doesn’t b) does / does
c) do / do d) do / does
yazılının devamı için buraya tıklayın
www.guzelbil.com
admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.