6.Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanakları

6.Sınıf 2.Dönem Şök Toplantı Tutanağı

6.Sınıf 2.Dönem Şök Toplantı Tutanağı

6.Sınıf 2.Dönem Şök Toplantı Tutanağı için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. 6.Sınıf 2.Dönem Şök Toplantı Tutanağı dosyasına ait örnek bir görüntü veya yazı aşağıda sunulmuştur. Ayrıca 6.Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanakları kategorisine ve diğer 6.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

6.Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanakları

6.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar

6.Sınıf 2.Dönem Şök Toplantı Tutanağı

Dosyaya ait görüntü veya yazı

6.Sınıf 2.Dönem Şök Toplantı Tutanağı
6.Sınıf 2.Dönem Şök Toplantı Tutanağı

1-Açılış yoklama,

12/02/2019  Salı günü saat 11.45 ‘te 6/B sınıfında,Müdür Yardımcısı Tuncay AKDEMİR başkanlığında,yukarıdaki öğretmenlerin katılımıyla şube öğretmenler kurulu toplantısı başladı.

2-ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 36. maddesinin okunması,

İKY’nin 36. maddesi şube rehber öğretmeni Davut BOZKUŞ  tarafından okundu.

MADDE 36 – (1) Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

(2) Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

(3) Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan kararlar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

3- Sınıfın genel durumu ve öğrenci kişilik özellikleri

Türkçe öğretmeni Serdal ÇAĞLAR, Ata Emir ÜNAL adlı öğrenci dışında dersi sürükleyecek bir öğrencinin olmamasının sınıfı olumsuz etkilediğini, okuma ve yazma seviyelerinin düşük olduğunu söyledi.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Ali ÜNAL,sınıfın genel olarak birbirin yakın seviyede öğrencilerden oluştuğunu, kızlar ve erkekler arasında etkileşimin neredeyse sıfır olduğunu belirtti.

Dosyanın indirme bağlantısı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu