6.Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanakları

6.Sınıf Şube Şök Güncel

6.Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanakları

6.Sınıf Şube Şök Güncel

6.Sınıf Şube Şök Güncel için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. 6.Sınıf Şube Şök Güncel dosyasına ait örnek bir görüntü veya yazı aşağıda sunulmuştur. Ayrıca 6.Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanakları kategorisine ve diğer 6.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

6.Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanakları

6.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar

6.Sınıf Şube Şök Güncel

Dosyaya ait görüntü veya yazı

6.Sınıf Şube Şök Güncel
6.Sınıf Şube Şök Güncel

     GÜNDEMİN  GÖRÜŞÜLMESİ

  1. 6/B Sınıfında derse giren ders öğretmenleri olarak 16.02.2022 saat 15.00’da, 6B sınıfında Okul Müdür Yardımcısı Ahmet ÇELİK başkanlığında toplanıldı.

Toplantı, Okul Müdür Yardımcısı Kadir Ahmet ÇELİK tarafından açıldı ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklama sonucunda öğretmenlerin tam olunduğu görüldü. Taslak gündem maddeleri okundu ve oylandı. Oybirliği ile kabul edildi. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

  1. Sınıf öğretmeni Süleyman ÖZTÜRK MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesi olan Şube Öğretmenler Kurulu bölümünü okudu.

Madde 96 — Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yılsonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

Dosyanın indirme bağlantısı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu