6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Ortaokul


Türkçe 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yoklama Soruları…………………eğiti öğretim yılı

Aşağıdaki cümlelerde farklı renkte olan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını karşılarına (X) işareti koyarak cevaplayınız.

CÜMLELER Gerçek Anlam Mecaz anlam
Kardeşim kolunu kapıya çarptı.
Otobüsü kaçırırsak biletimiz yanar.
Arkadaşım bana karşı çok soğuk davranıyor.
Çocuklar evin camını kırmış.
Onun sıcak bir gülüşü var.

 

Aşağıda verilmiş olan kelimelerin eş anlamlarını bulup karşılarına yazınız.

Tatil:……………………          Kanun:…………………..              Doğru:……………………   Cesur:…………………..        Cömert:…………………

 

Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi ekine ve köküne ayırınız.

Kelimeler İsim Kökü Fiil Kökü Sözcüğün aldığı ekler Yapım eki Çekim eki
Boyacılıkmış boya -cı-lık-mış -cı-lık -mış
Kitaplıklarda
gördüğünüz
sevgililerden
atılganlıktan
karalamayacaksın

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dökmek” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır?

A)Bardaktaki suyu üzerine döktü

B)Mürekkebi az kalsın masaya döküyordum

C)Gitmemesi için ona ne diller döktüm.

D)Ağaçlar yapraklarını döktü.

indir 2

www.guzelbil.com

 

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.