İngilizce 6.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları Ortaokul Çalışması Download


İngilizce 6.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları

 ➡  x— My mother’s brother is my ………
A)Son b)Uncle

c)Nephew d)Aunt
 ➡  x—My mother …… riding a bike but she ……… running.
A) like / hate B) likes / hates
C) likes / likes D) likes / loves
 ➡  x—The ball is …….. the table.
a)near b)under

c)next to d) on
➡  x—A cleaner ……. everywhere.
A secretary …… the telephones.
A cook ……. delicious meal

a)cooks b) cleans

c) directs d) answers

x—Fill in the blanks with “A FEW, A LITTLE” (3×4=12p)—x
 🙂  1-I’d like to buy ………………………….. eggs, please.—-
 

 🙂  2-They want …………………..……………. butter.—-

 🙂  3-He has got ……………………………… strawberries.—-

 🙂  4-She wants …………………………….. sugar in her tea.—-

 

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

 

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.