Orta 6.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları 2015-2016


6.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
 ➡  x1. Peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Allah tarafından seçilirler B) Allah her topluma peygamber göndermiştir.
C) Son Peygamber Hz. Muhammed’dir. D) Allah’ın gönderdiği tüm peygamberlerin toplam sayısı 25’tir.
“Eğer, yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten Peygamber olarak bir melek gönderirdik.”
(İsra Suresi 95. Ayet)
 ➡  x2. Yukarıdaki ayete göre; Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir?
A) İnsanın meleklere yakın olması
B) Yeryüzünde insanların yaşaması ve peygamberlerin insanlara gönderilmesi
C) Meleklerin iyi olmadıkları için insanlara örnek olamayacakları
D) Meleklerin peygamberlik yapmak istememeleri
 ➡  x3. Aşağıdakilerden hangisinde mucize ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Peygamberler istedikleri zaman mucize gösterebilirler.
B) Hz. Peygambere verilen en büyük mucize Kur’an’ı Kerim’dir.
C) Mucizenin amacı inanmayanları aciz bırakmak ve onları ikna etmektir.
D) Mucize, Allah’a inanmayanların isteği üzerine peygamberlerin peygamberliğini ispatlamak içindir.
I- Allahın varlığını ve birliğini insanlara anlatmak
II- İnsanlara dini zorla kabul ettirmek
III- İnsanlara güzel ahlaklı olmayı öğretmek
IV- İnsanları yanlızca Allaha ibadet etmeye çağırmak
 ➡  x4. Hangi şıkta peygamberlerin gönderiliş amaçları doğru olarak verilmiştir?
A) I-III B) I-II-IV C) I-III-IV D) I-II-III-IV
 ➡  x5. Allah niçin vahiy göndermiştir?
A) İnsanları doğru yola, Allah’a kulluğa ve güzel ahlaka yöneltmek için
B) İnsanların kültürlerini geliştirmeleri ve medeniyetler kurmaları için
C) İnsanların bilim ve teknolojide ilerlemeleri için
D) İnsanların savaşlar kazanarak devletler kurmaları için
Sınavın tamamını indirmek için buraya tıklayın
www.guzelbil.com
admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.