Orta 6.Sınıf Fen Teknoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı


6.Sınıf Fen Teknoloji 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları
SORULAR:
—-Aşağıdaki çoktan seçmeli testte doğru cevapları CEVAP ANAHTARINA işaretleyiniz. ( Her soru 4 Puan)—-
 ➡  x1) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden biri değildir?
A) Hücreye şekil vermek
B) Sitoplâzmanın dağılmasını önlemek
C) Hücreyi yönetmek
D) Hücreye madde giriş çıkışını kontrol etme
 ➡  x2) Hücrede hayatsal faaliyetlerin (yaşamsal olayların) gerçekleştiği yer neresidir?
A) Ribozom B) Kloroplast
C) Mitokondri D) Sitoplazma
 ➡  x3) Aşağıdaki organellerden hangisi sadece hayvan hücresinde bulunur?
A) Mitokondri B) Sentriyol
C) Koful D) Ribozom
 ➡  x4) Hücrelerde hangi organel enerji üretir?
A) Koful B) Ribozom
C) Çekirdek D) Mitokondri
 ➡  x5) Aşağıdaki yapılardan hangisi yassı ve kısa kemiklerde bulunmaz?
A) Kemik zarı B) Süngerimsi kemik doku
C) Sarı kemik iliği D) Kırmızı kemik iliği
 ➡  x6) En az iki kemiği birbirine bağlayan bağlantı yerlerine ………………………………. adı verilir. Cümlede boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) eklem B) kemik C) kıkırdak D) kas
Yazılının devamı için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com
admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.