Ortaokul 6.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Karma


Aşağıdaki test sorularının doğru şıklarını cevaplayınız.

Soru: Aşağıdaki damarlardan hangisi temiz kan taşır?

a)Akciğer toplardamarı
b)Akciğer atardamarı
c)Üst ana toplardamar
d)Alt ana toplardamar

Soru: Benzer görevdeki hücreler bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

a)Doku
b)Organ
c)Sistem
d)Organizma

 

I-Vücuda şekil verir.
II-İç organlarımızı dış etkilerden korur.
III-Besinlerin sindirimini sağlar.

Soru: Yukarıda verilen ifadelerden hangileri iskeletin görevidir?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)I ve II
d) II ve III

 

Soru: Papatyanın hücresini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez?

a)Ribozom
b)Hücre zarı
c)Sitoplazma
d)Sentrozom

 

Soru: Aşağıda verilenlerden hangisi yarı oynar ekleme örnek olarak verilir?
a)Alt çene kemiği
b)Kafatası kemiği
c)Üst çene kemiği
d)Omurlar

 

Soru: Akciğerlerin yapısında bulunan alveollerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sesi oluşturmak
b)Gaz değişimini sağlamak
c)Havayı nemlendirmek
d)Mikropları tutmak

indir 2

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.