Ortaokul 6.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Çalışması


6.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı
 ➡  x1. I am fifteen years old and Serkan is sixteen. I am _____than Serkan.
a) young
b) younger
c) more young
d) youngly
 ➡  x2. It is cloudy and _____ here in K.Maraş. We are flying kites.
a) warm b) stormy
c) sunny d) windy
 ➡  x3. Kızılırmak is _____ than Yeşilırmak.
a) long b) longer than
c) more long d) longer
 ➡  x4. A: What is ____ name?
B: His name is Bedrettin.
a) my b) her
c) your d) his
 ➡  x5. Tarkan is making a snowman. The weather is _____ today.
a) snowy b) stormy
c) windy d) sunny
sınavın tamamı için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com
admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.