Sosyal Bilgiler 6.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları Ortaokul Çalışması


Sosyal Bilgiler 6.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları
 ➡  x) Çeşitli yerlerde Türklere ait bir kültür merkezinde yapılan kazılarda kılıç, balta, deri kalıntıları ve halı gibi tarihi eşya parçaları bulunmuştur.<<<
Bu bilgilere göre Türkler;
I-Tarım II-Dokumacılık III-Madencilik
Alanlarından hangileriyle uğraşmışlardır?
a) Yalnız I b) I ve II
c) II ve III d) I,II ve III
 ➡  xx) Tarihte Türk devletlerinde savaş, barış, hükümdar seçimi, devlet işleri gibi devletin önemli konularının görüşülüp karara bağlandığı devlet kurumu aşağıdakilerden hangisi olduğunu işaretleyiniz? <<<
a) Divan                   b) Pankuş
c) Saltanat Şurası d) Kurultay
 ➡  xx) Tarihte İslam öncesi Türk Devletlerinde hakanın devleti yönetme yetkisini Gök tanrıdan aldığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?<<<
A) Töre B) Yuğ
C) Kut D) Balbal
 ➡  xx) İnsanlar Bir yeri yerleşim yeri olarak tercih etmemizde etkili olan sebeplerin başında beşeri faktörler gelir. Buna göre aşağıdaki şıklarda yer alan yerleşmeyi etkileyen sebeplerden hangi ikisi beşeri sebeplerden olduğunu belirleyiniz?<<<
a) Sanayi ve iklim
b) Su kaynakları ve bitki örtüsü
c) Turizm ve sanayi
d) Ulaşım ve iklim
Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com
admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.