Sosyal Bilgiler 6.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları Ortaokul Hazırlığı


Ortaokul Sosyal Bilgiler 6.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları
Verilen aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10 P)——-
 ➡  z1- (……..) Bir olayın birden çok nedeni olduğu gibi birden çok sonucu da vardır.—-
 ➡  z2- (………) Hz.Muhammed’in ölümünden sonra Hz. Ebubekir’in halife seçilmesi ile Dört Halife Devri başladı.—-
 ➡  z3- (……..) Mesir macunu 41 çeşit baharattan yapılır. Manisa İlimizde her yıl mesir macunu şenlikleri düzenlenir.—-
 ➡  z4- (……..) Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti’nin büyük vezirlerinden biridir.—-
 ➡  z5- (……..) Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.—-
 ➡  z6- (……..) Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig’i her iki dünyada mutluluğa kavuşmak için gidilmesi gereken yolu göstermek için yazmıştır.—-
 ➡  z7- (……..) Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati’t-Türk’ü Türkçenin Arapçadan daha güçlü ve kapsamlı bir dil olduğunu anlatmak için hazırlamıştır.—-
 ➡  z8- (……..) Yakın Çağ, Fransız İhtilaliyle (1789) başlar,günümüze kadar sürer.—
 ➡  z9- (……….) Yaşadığımız yıl 20.yüzyıl içindedir.—
 ➡  z10-(……….) Karahanlılar ve Gazneliler ilk Müslüman Türk devletleridir.—
Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

 

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.