8.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

8.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

8.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

8.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

8.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. 8.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı dosyasına ait örnek bir görüntü veya yazı aşağıda sunulmuştur. Ayrıca 8.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları kategorisine ve diğer 8.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

8.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

8.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar

8.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Dosyaya ait görüntü veya yazı

8.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
8.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
 • 1)Açılış ve yoklama
 • 2)Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 • 3)Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 • 4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 • 5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 • 6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 • 7) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi
 • 8) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 • 9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 • 10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 • 11) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 • 12) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
 • 13) Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
 • 14) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 • 15) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 • 16) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

Dosyanın indirme bağlantısı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu