Orta 8.Sınıf İngilizce 1.Dönem/Yarıyıl 3.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları


İngilizce 8.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı
 ➡  x1)He was waiting for me when______________________________.
–a) I coming in b) I came in
–c) I’ m coming in d) I come
 ➡  x2) Boşluga gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.
Good friends ______________________.
–a) should be bad tempered
–b) should hurt each other’s feelings.
–c) shouldn’t respect each other.
–d) should give each other compliments.
 ➡  x3) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.
–a) Auditory learners learn best by doing.
–b)Visual learners don’t work with pictures,flashcards….
–c)Tactile learners like doing experiment and science lab.
–d)Kineasthetic learners remember faces.
 ➡  x4) Ada and Emek are in the same school. They are 10 years old and good friends. They do their homework together.”
Yukarıda bahsedilen durum hangisidir?<<<
–a)Human-animal relationship
–b)Classmate relationship
–c)Colleague relationship
–d)Family relationship
 ➡  x5)When the police arrested him,___________________________. <<<
–a)everybody is applauding b)everybody were applauding
–c)I’m applauding d)everybody was applauding
Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

 

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.