TC İnkılap Tarihi 8.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı TEST Soruları


TC İnkılap Tarihi 8.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı
 ➡  1. Mustafa Kemal
x1.dünya savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?x
A) Çanakkale B) Kafkas C) Suriye D) Galiçya

 ➡  x2. Atatürk “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, ba¬ğımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaşa¬tır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler” demiştir. —-
Atatürk yukarıdaki sözünde bağımsız bir toplum olarak yaşamak için aşağıdaki¬lerden hangisine önem verilmesini iste-miştir? x
–A) Eğitim düzeyinin yükseltilmesine
–B) Ordumuzun her zaman güçlü ve hazır bulundurulmasına
–C) Madenlerimizin Türkler tarafından işletilmesine
–D) Milli sanayinin kurulması

 ➡  x3. Mustafa Kemal Atatürk Aşağıdaki hangi eğitim kurumunda eğitim görmüştür?–x
A) Manastır Askeri İdadisi B) Üsküp Harp Okulu
C) Ankara Askeri Lisesi D) Konya Harp Akademisi
 ➡  x4. 19 Mayıs 1919 Tarihinde Atatürk’ün Samsuna çıkışıyla başlayan Milli mücadele Hazırlık döneminde birçok şehirde kongre v.b toplantılar yapıldı. Aşağıdaki hangi şehrimizde böyle bir kongre yapılmamıştır?x
A) Balıkesir B) Sivas
C) Erzurum D) Hatay
 ➡  x5. Amasya Genelgesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? x
–A) Milli mücadelenin amacı
–B) Milli Mücadelenin gerekçesi
–C) Milli mücadelenin idari merkezi
–D) Milli Mücadelenin yöntemi
Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com
admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.