Babalığın Tespiti Davası İçin Dava Dilekçe Örneği (Aile Mahkemesi Hakimliği)


Babalığın Tespiti Davası İçin Dava Dilekçe Örneği

AİLE   MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                     ……

DAVACI             : …………..TC No:………..

                            Adres

VEKİLİ              : ………..

                            Adres

DAVALI             : …………..TC No:………..

                            Adres

DAVA                 : Babalığın Tespiti

 

AÇIKLAMALAR:

                    1-Müvekkilim, Davalı olduğu kişi ile 1 sene  nişanlı kalmıştır. Daha sonra anlaşmazlıktan dolayı ayrılmıştır.Nişanlı kaldıkları bu süre  zarfında defalarca birlikte tatillere çıkmış ve  bu beraberlikleri döneminde birlikte olmuşlardır. Müvekkilimin davalı ile birlikte kalmış oldukları otellerde ve de plajlarda çekilmiş olan bir çok fotoğrafı mevcuttur. Bu fotoğrafları Mahkemeye delil olarak sunmuş bulunmaktayız.                                                                                                                          

2- Müvekkilim evlilik gibi çok kutsal bir beraberliğe herkesin huzurunda adım atmış ve davalıdan evlenme sözü almıştır, nişanlısına güvenmiş, böyle bir ilişkiye girmekten çekinmemiş ve yüzüstü bırakılacağını hiç bir zaman düşünmemiştir.

                   3-Müvekkilim hamile olduğunu öğrendiği zaman bunu davalı ile paylaşmıştır ancak davalı kendisini evlenmeye zorlamak için müvekkilimin yalan söylediğini, çocuğun kendisinden olmadığını söyleyerek müvekkilimi terk etmiştir.Müvekkilim çok incinmiş ve günlerce evden dışarı çıkmamıştır.                    

4-Her şeye rağmen müvekkilim bebeğini dünyaya getirmeye karar vermiş ve6 ay önce  bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir                                                     5-Müvekkilimin kişiliği ve yetişme tarzı nedeniyle bir başkası ile ilişkiye girmesi mümkün değildir.Müvekkilimin kızının babası davalıdır.

                   6-Müvekkilimin sahip olduğu çocuk doğalı 1 yıl olmamıştır. Müvekkilimin davalıya durumu anlatmasına rağmen davalı çocuğu kabullenmemiştir.Bu nedenle yasal süresi içerisinde iş bu dava açılmış ve çocuğun nesebini düzeltmek üzere mahkemenizden karar istemek gereği hasıl olmuştur.

Babalığın Tespiti Davası İçin Dava Dilekçe Örneği

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu, Nüfus Kanunu ve sair mevzuat

DELİLLER              : Tanıklar, Nişan ve gezi fotoğrafları, her türlü inceleme ve sağlık raporu, her türlü yasal delil.

SONUÇ                     :  Yukarıda açıklanan nedenlerle ;müvekkilimin kızının babasının davalı olduğu konusunda karar verilmesine,çocuğun babasının nüfus kaydına geçirilmesine  , yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve talep ederim.

Yukarıda yazılımış olan dava dilekçesini kullanmak isteyen ziyaretçilerimiz, boş bırakılan yerleri kendi bilgileri ile doldurarak kullanabilir. Bu dava dilekçesi aslının aynısı olarak hazırlanmış gerçek bir dava dilekçesidir.

 

Davacı Vekili

Ek:- Vekaletname

Babalığın Tespiti Davası İçin Dava Dilekçe Örneği

admin hakkında 27914 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın