Lise 11.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları Çalışması


11.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Soruları
xxA) Use the verbs in brackets in the Present Simple or Continuous Form (1X10=10p)
x1. We ………………………………… (look) for new furniture for the living room at present.
x2. Rachel ……………………………(work) as a waitress at Sunrise Diner.
x3. Peter ……………………………..(have) a piano lesson every Friday.
x4. …………………………………(you/go) to Spain this summer?
x5. We ……………………………(stay) at a beautiful hotel by the sea.
x6. My husband and I usually ………………………(visit) our parents on Saturdays. But this Saturday we ………….…………………. (have) a party at our house.
x7. My sister is a vegan. She ……………………………. (not/eat) meat.
x8. Look! Amy …………………………… (ride) her new bike. She ……………………. (know) how to r ide it.
B-Circle the correct one ‘will/be going to’(5X2=10p)
x1. A:Oh, no! I missed the train. B: Don’t worry.I will/ am going to give you a ride.
x2. A:George, look at those black clouds. B: Oh,it will / is going to rain soon.
x3. A: Have you decided where to go for your holiday? B: Yes, I will/ am going to tour Spain.
x4. A:What are your predictions about the year 2200?
B:In my opinion people will / are going to wear breathing masks in the year 2200.
x5. A: Do you love me? B: Yes,I do.I will / am going to be by your side whenever you need me.
yazılı indir
www.guzelbil.com
admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın