Anadolu Lisesi Kimya Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Karma


Kimya Dersi 1.Yarıyıl 1.Yoklama Sınavı Soruları

1.Aşağıda verilen bilgilerin yanına D – Y yazarak cevaplayınız.

A.Simya bir bilim dalıdır.(…….)

B.Madde hakkında ilk deneyimler deneme -yanılma yolu ile elde edilmiştir.(…….)

C.Fizikokimya kimya biliminin bir alt dalıdır.(…….)

D.İmbik antik dönemde geliştirilmiş damıtma gerecidir.(…….)

E.Sanayi üretiminin ve tüketiminin artması çevre kirliliğini büyük oranda arttırmıştır.(…….)

2.Aşağıda verilmiş olan boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

SEMBOL-SU-SİMYACILARIN-HCI-ZAÇ YAĞI-AZOT

a)………………………………………….amaçlarından biri de adi elementleri altına çevirmekti.

b) H2SO4 …………………………………………Olarak bilinir.

c)Dihidrojen monoksit bileşiği halk  arasınada ………………………………………………olarak da bilinir.

d)Elementler…………………………………….ile gösterilir.

e)Tuz ruhunun formülü………………………………………dir.

 

indir 2

 

 

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.