A.Lisesi 10.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Yeni


10.SINIF  2015-2016 COĞRAFYA DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

 ➡  xS.1. Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu yanda bırakılan boşluklara yazınız. (3*5=15 puan)

x(…..) a. Nevşehir,Ürgüp,Göreme yöresinde oluşan peribacalarının oluşumunda volkan tüfü ve dış kuvvetlerin etkisi olmuştur.

x(……) b. Levha sınırlarında deprem görülme olasılığı çoktur.

x(……) c. Sularını denize ulaştıran akarsular kapalı havza akarsulardır.

x(……) ç. İklim, yer şekilleri,su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdir.

x(……) d. Dünya nüfusun %50 sinden fazlası Asya kıtasındadır.

 ➡  xS.2. Aşağıda boş bırakılan yerleri cümleyi doğru tamamlayacak şekilde doldurunuz. (3*5=15 puan)

 🙂 a. Ortalama ömür …………….. ülkelerde uzundur.

 🙂 b. Sondaj yapıldığında fışkırarak çıkan su kaynaklarına ……………………… denir.

 🙂 c. Savan,,step,çayır, tundra bitkileri ………………………formasyonunu oluşturur.

 🙂 ç. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ……………. oluşur.

 🙂 d. Granit, gabro, diyorit ………………… kayaçlara örnektir.

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.