A. Lisesi Felsefe 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Güzel 2015-2016


Felsefe 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları
 ➡  x1 Tüm bilgilerimizin tek kaynağının deney olduğunu zihnin doğuştan boş bir levha olduğunu savunan görüşe…………………………….………….denir.
 ➡  x2 Felsefe filozofların görüşlerinden meydana geldiği ve bir konu ile ilgili her filozofun ayrı görüşleri olduğu için ……………………………….yapıdadır.
 ➡  x3 Zorunlu, kesin ve genel geçer bilginin akıldan, düşünceden doğduğunu savunan yqni doğru bilginin ancak akıldan sağlanacağını savunan görüş……………………….dır/dir.
 ➡  x4 Felsefenin bilgi konusunu ele alan dalına………………………………….……….…..denir.
 ➡  x5 Bilen ile bilinen arasındaki bağ sonucu ortaya çıkan ürüne ………………………………………denir.
 ➡  x6 Doğru bilginin ölçütleri 1……………………….…………..,2…………….……………..……………,3…………….…….……………………4………………….….………………,5……………….…………………..tır.
 ➡  x7 “Varolmak algılanmış olmaktır” diyen Berkeley bu düşüncesinden dolayı felsefe akımlarından ……………………………….felsefeye bağlı bir filozoftur.
 ➡  x8 …………………….… bilgi kişisel tecrübelerimize dayalı, kesin doğrular içermeyen, insan yaşamını kolaylaştıran öznel bir bilgi türüdür. Örneğin dizleri ağrıyan birinin yağmur yağacağını düşünmesi, ayvanın çok olduğunda kışın sert geçeceğinin düşünülmesi gibi..x
 ➡  x9 Bilgeliği seven, bilgeliği arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilere ………….……….. denir.
 ➡  x10 Evreni, toplumu ve insanı araştırma konusu yapan, bu araştırma konuları üzerinde gözleme, deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde edilen düzenli bilgiye ………………………….. denirx
Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com
admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.